Wilt u erkend luchtvrachtagent of bekende afzender worden?


Voordat u de aanvraag bij de Koninklijke Marechaussee indient, moet u een beveiligingsplan opstellen, waarin het proces van veilig maken en beschermen van luchtvracht uitgewerkt wordt. Er moet afgetoetst  worden of aan alle regels is voldaan: veilig gebouw, veilige mensen, veilig vervoer. Uiteraard moeten er procedures en werkinstructies geschreven worden om het beveiligingsplan in de praktijk te laten werken.

De verwerking van luchtvracht moet worden ingepast in het bedrijfsproces.

 

SCS beschikt over consultants, die hierin bijspringen.


Gebruikt u apparatuur die met ioniserende straling werkt? 


Als u met röntgenmachines, sporendetectieapparatuur of explosievendetectiesystemen werkt, moet u ook voldoen aan de bepalingen van de kernenergiewet. Begin 2018 zijn die voorschriften ingrijpend veranderd.

Er moet een een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zijn met het diploma

stralingsdeskundige niveau 5 of de nieuwe opleidingen die daarvoor in de plaats gekomen zijn. Secuconsult detacheert gediplomeerd stralingsdeskundigen - op urenbasis - bij haar opdrachtgevers, zodat aan deze verplichting voldaan kan worden.

 Er moet een stralingsrisico inventarisatie en - evaluatie worden opgesteld, apparatuur moet worden geregistreerd, er moet bovendien een extern stralingsdeskundige met niveau 3 diploma zijn aangewezen die op alles goedkeuring moet geven. 

 

SCS beschikt over stralingsdeskundigen, die dit kunnen invullen.