Hoger en middelbaar veiligheidskundigen (HVK en MVK)
 

Ter bevordering van de veiligheid op de werkplek en voor het toezien op de uitvoering van de vereiste veiligheidsmaatregelen is vaak de inzet van een gecertificeerd veiligheidskundige verplicht. Bijvoorbeeld als uw bedrijf VCA of VCU gecertificeerd is. VCA en VCU vereisen MVK-ondersteuning betreffende de VGM taken (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

 Als opdrachtgevers voor een kortere of langere periode een Middelbaar Veiligheidskundige nodig hebben, gaan wij na wie van onze veiligheidskundigen qua competentie en ervaring past bij het project en aan de opdrachtgever voorgesteld kan worden.