Hoger en middelbaar veiligheidskundigen (HVK en MVK)
 

Ter bevordering van de veiligheid op de werkplek en voor het toezien op de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen is vaak de inzet van een gecertificeerd veiligheidskundige verplicht. Bijvoorbeeld als uw bedrijf VCA of VCU gecertificeerd is. VCA en VCU vereisen MVK ondersteuning betreffende de VGM-taken (veiligheid, gezondheid en milieu). Een ander voorbeeld; u heeft bijvoorbeeld te maken met een complexe problematiek op het gebied van veiligheid en u heeft behoefte aan flexibel inzetbare kennis, passend bij de omvang en de aard van het werk. De door ons beschikbaar te stellen middelbaar en hoger veiligheidskundigen (HVK en MVK) nemen (voor bepaalde of onbepaalde tijd, fulltime of parttime) op professionele wijze de veiligheidskundige taken in uw organisatie op zich.
 

Deze veiligheidskundige taken kunnen bijvoorbeeld omvatten:

 

·         het implementeren van het veiligheidsbeleid

·         het begeleiden van (nieuw)bouwprojecten, onderhoud of stops

·         het tijdelijk vervullen van HSE- en KAM-plaatsen, binnen uw organisatie.

 

De scope van de HVK is breder dan die van de MVK: opereren op managementsniveau, opstelling van veiligheidsbeleid en procedures en leiding geven aan de MVK hoort tot de taak van de HVK.
 

Als opdrachtgevers op hun project (in binnen- of buitenland) voor een kortere of langere periode een gecertificeerd veiligheidskundige nodig hebben, kunnen wij daarvoor in de regel zorgen. Op maat, want het spreekt voor zich dat de veiligheidskundige moet passen, qua competentie en ervaring, bij uw project. Daarom stellen wij in een intake gesprek samen met u uw wensen en eisen op papier, aan de hand daarvan selecteren wij kandidaten wier CV's aan u worden voorgelegd. Daarna bepaalt u uw keus met wie u verder gaat.